Rødekro og Omegns Fugleforening

Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER LDF bestyrelsen informerer september 2016 Europaudstilling 2018, Herning Fra flere sider er der kommet spørgsmål om netop denne udstilling. Det er især udtalelser om at Landsorganisationen Danske Fugleforeninger ikke vil deltage, det drejer sig om. Det er heller ikke helt sandt, men rigtigt er det, at vi indtil videre har valgt ikke at være medarrangør af udstillingen, da vi har nogle spørgsmål omkring økonomien som ikke er afklaret. Som det ser ud lige nu, skal alle indtægter gå i udstillingens kasse, medens de forskellige organisationer selv skal afholde en stor del af udgifterne i forbindelse med deltagelse i Europaudstillingen. Da der fra udstillingsledelsens side, ikke har været vilje til at lægge et overordnet brugbart budget, har vi sagt nej til at deltage i den økonomiske del af Europaudstillingen. Vi vil selvfølgelig gerne være behjælpelig med faglig assistance, når det gælder fugle og på andre punkter, hvor dette ønskes. Bliver der rettet op på disse punkter vil vi være meget positive, angående yderlige samarbejde. Men vi kan ikke sige ja for nuværende. Det vil være helt uansvarligt, da der ingen garanti er for at udstillingen giver overskud, og i så fald kan vi ende ud med et underskud, som organisationen desværre ikke er polstret til at bærer. Men der vil stadig være mulighed for at udstille fugle som på de foregående Europaudstillinger. Landsorganisationen Danske Fugleforeninger har derfor tilbudt sin hjælp med det praktiske omkring en udstilling af fugle da vi jo har en del medlemmer der har en stor erfaring og viden. Vi vil også på en eller anden måde være til stede på selve udstillingen til den tid. Der er jo også den mulighed at vi får nogle tilfredsstillende tilkendegivelser på det vi har forespurgt om, sådan at samarbejdet kommer til at fungere på anden måde, end som det er lige nu. Så hvad I end hører om bestyrelsen, så slå koldt vand i blodet og kontakt en af os, for at hører det fra mere end en side, da der jo næsten altid er flere vinkler på en historie.

Velkommen til foreningens hjemmeside

Foreningen startede i 1985
Foreningens formål er at fremme interessen for tropefugle, samt at udbrede kendskab til fuglenes pasning og pleje, så vi derved kan få nogle smukke og raske fugle i vores hjem og volierer I vores medlemsblad, som udkommer 6 gange årligt, oplyser vi om de forskellige aktiviteter vi har, bl.a.udflugter og medlemsmøder, hvor vi med foredrag, lysbilleder og filmaftener prøver at dygtiggøre os, samtidig med at vi hygger os over en kop kaffe.


Skulle du efter at have besøgt vores hjemmeside, få lyst til at blive medlem eller høre mere om foreningen så kontakt en fra bestyrelsen

nyt nyt

 
 

Foredrag Undulatklubben

6. oktober i Borgerhuset kl 19.30

Peer Jørgensen.

Jeg starter med at fortælle lidt om mig selv og fugle jeg har haft, så vil jeg fortælle om undulatklubben, herefter kommer jeg ind på foder, hvad jeg bruger og gør, så skal I høre om avl og udstilling, klargøring til udstilling. Jeg medbringer fugle i forskellige farver og varieteter og vi slutter af med en lille bedømmelse af fuglene.

 

 

Hej Rødekro og Omegns Fugleforening, torsdag d. 3. november kommer jeg og holder et foredrag for jer.

 

Her vil jeg fortælle min historie, helt fra starten, om hvordan jeg blev interesseret i denne hobby. Jeg kommer blandt andet ind på nogle af de opdræt
 jeg har opnået, de ting jeg går og roder med for tiden og hvad jeg gerne vil i fremtiden.

 

Der vil blive vist en masse billeder og sendt forskellige genstande rundt,
 så det hele ikke bliver tørt og kedeligt i længden.

 

Mit formål med foredraget er at dele mine erfaringer med andre fugleholdere, som for mig er en stor
 del af denne hobby.

 

Jeg håber på, at folk vil give sig tid til at lytte og se dette foredrag.

 

Thomas
 Springer Nielsen.